INNOVATION创新研发
由教育根基出发,转动骨科世界的齿轮

爱湃斯始终以骨科医师与病患的角度出发,持续不断地与台湾、甚至是亚洲各国的学术界、临床端合作,创新研发最适合亚洲人骨头曲率的产品;也持续针对现行产品的临床经验进行改进,提供亚洲患者舒适性的最佳治疗。

CAS Locking Plate System

TOPUS Locking Plate System

UCLA Locking Plate System

TDR Locking Plate System

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4